Tất cả
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 94
Trang Phục: 115
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,200,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 79
Trang Phục: 67
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
1,500,000đ
acc liên kết sdt đổi được
Tướng: 102
Trang Phục: 158
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
2,000,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 108
Trang Phục: 92
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
1,000,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 96
Trang Phục: 104
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,700,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 40
Trang Phục: 33
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
450,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 51
Trang Phục: 23
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
350,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 65
Trang Phục: 70
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
700,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 69
Trang Phục: 67
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
300,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 68
Trang Phục: 68
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
400,000đ
acc liên kết sdt đổi được
Tướng: 109
Trang Phục: 125
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
1,000,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 95
Trang Phục: 114
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
800,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 60
Trang Phục: 33
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
250,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 22
Trang Phục: 15
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
400,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 50
Trang Phục: 42
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
200,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 68
Trang Phục: 56
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
600,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 68
Trang Phục: 73
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
400,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 61
Trang Phục: 62
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
300,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 76
Trang Phục: 87
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
600,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 103
Trang Phục: 108
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
750,000đ

Nakroth,Violet, Tulen, Raz, Airi, Murad, Tel'Annas, Vanhein, Gildur, Butterfly, Mganga, Veera, Taara, 

Triệu Vân, Toro, Krixi, Capheny, Kriknak, Yena, Richter.

Tulen chí tôn kiếm tiên, Tel’Annas Thần Sứ F.E.E-X.1, Violet thứ nguyên vệ thần bậc SSS, Valhein vũ khi tối thượng bậc SS, Ryoma Samurai huyền thoại, Yorn thế tử nguyệt tộc, Airi Kimono, Murad Siêu Việt, Yorn Long Thần Soái, Nakroth Khiêu Chiến AIC 2018, Butterfly Đông Êm Đềm, Ngộ Không Siêu Việt, Lauriel Thành Quang Sứ, Raz Chiến Thần Muay Thái, Lilianna Nguyệt Mị Ly, Murad MTP-Thần Tượng Học Đường, murad siêu việt 2.0, Ngộ Không Siêu Việt 2.0.

Quân huy, Vé kho báu, Đá Quý, Sổ Sứ Mệnh, Giấy Vẽ Bùa, Thẻ đổi tên, Ngọc, Bảng ngọc, Clan.

Chế độ đấu xếp hạng, Đấu đỉnh cao, Đấu solo, Chế độ nhân bản, Chế  độ đua xe, chế độ 10 vs 10, Đấu móc, Cờ Liên Quân, Đấu hỗn loạn, Đấu trường siêu tốc.