Tất cả
Kiểu nick: Random
Tỷ lệ VIP: 10%
Báu Vật: 90%
240,000đ 100,000đ